Plastik Enjeksiyon Baskı Türleri
Plastik Enjeksiyon Baskı Türleri

Kullanılan bir çok plastik enjeksiyon kalıplama yöntemi vardır. Bunlar;

 

İnsert Kalıplama

 

İnsert kalıplama bir objeye veya in çevrimler arasında kalıp boşluğuna yerleştirilmesi ve plastiğin içine enjekte edilmesi ile birlikte in son kalıplı ürünün bir parçası haline gelmesi işlemidir. İnsert olarak kullanılan malzemeler arasında çeşitli mekanik ler, kumaş, segman ve film bulunmaktadır. İnsert kalıplama ürünleri için in kalıp boşluğuna yerleştirilmesi amacıyla kalıbın dikey olarak açıklığı ve kapandığı dik enjeksiyon makinası kullanılmaktadır. Bıçak tutacakları, tornavidalar ve uygulama kabini gibi ürünler bu yöntemler üretilir.

 

Yapısal Köpüklü Kalıplama

 

Köpüklü kalıplama düşük basınçlı enjeksiyon kalıplama sürecidir. Köpük erime süreci sırasında basınç altında soy gaz ve reçinenin karıştırılmasıyla veya reçineye eklenen kimyasal şişirme ajanının bozunmasıyla oluşan gazlarla oluşmaktadır. Karışım kalıba enjekte edilirken, malzeme basınçsızlaştırılır ve gazın genleşerek hücresel bir çekirdek oluşturmasına izin verilir.

Köpük parçalar genellikle köpükler sebebiyle düşük ve belirli bir yoğunluğa sahip kalın duvar bölümlerden oluşurlar. Parçalar mükemmel kuvvet-ağırlık oranına, gelişmiş termal ve akustik yalıtım özelliklerine sahiptir; ancak düşük gerilme kuvvetleri mevcuttur.

Kullanılan kalıplar daha ucuz ve hafiftir ayrıca daha büyük parçalar üretmek için kullanılabilir. Düşük alüminyum maliyeti yapısal körüklü kalıplamayı düşük hacimli uygulamalar için enjeksiyon kalıplama karşısında cazip kılmaktadır. HDPE, ABS, PP ve LDPE sıklıkla kullanılan polimerlerdir. Uygulamalar poistiren içecek bardakları, ambalaj materyalleri, yalıtım panelleri ve fast food kartonları gibi sert ürünlerdir.

 

Gaz Destekli Kalıplama

 

Gaz destekli enjeksiyon kalıplama eriyik polimerin kısmen veya tamamen kalıp boşluğuna enjekte edilmesinden sonra basınç altında kalıba azot gazı uygulanmasını içermektedir. Bu uygulama ile çözüntü oluşmayan içi sert parçaların üretimi gerçekleştirilir.

Kalıplanan malzemenin kalın bölümlerinin içerisinde boşluk açılarak parça ağırlığında azalma sağlanır, reçine mazlemesi tasarrufu, daha kısa soğutma döngüleri, azalan sıkışma kuvveti tonajı ve parça konsolidasyonu sağlanır. Bu şekilde oluşan gaz kanalları aynı zamanda reçinenin akışını etkili bir şekilde desteklemekte ve kalıplama basıncının büyük oranda azalmasını sağlamaktadır. Böylece iç gerilimler azalmakta, tek tip kalıp çekişmesi yaşanmakta ve çöküntü ve çarpıklık azalmaktadır.

 

Koenjeksiyon (Sandviç) Kalıplama

 

Koenjeksiyon sandviç kalıplamada iki farklı fakat uyumlu eriyik polimer sırayla soğuk kalıba enjekte edilir, kabuk/çekirdek yapısı oluşturulur. Öncelikle boşluk dış kabuğu oluşturan materyal ile doldurulur. Bunun sonrasında çekirdek bileşen birinci materyalin plastik çekirdeği içine enjekte edilir. Son olarak birinci bileşen ile birlikte yolluk alanında conta oluşturulabilir. Böylece çekirdek materyalin yüzeye penetre etmesi engellenir ve yolluk sistemi aynı zamanda gelecek baskı için temizlenerek sandviç kısmını oluşturur.

 

Reaksiyon Enjeksiyon Kalıplama (RIM)

 

Çekirdekte geri dönüşümlü materyal kullanma olanağı, sürecin temel avantajlarından biridir. Büyük miktarlarda geri dönüşümlü plastik, özellikler de herhangi bir kayıp olmadan ürünlerde yeniden kullanılabilir. Böylece orijinal maldan üretilebilen kabuk özellikler ve görünme hakim hale gelir.

Reaksiyon enjeksiyon Kalıplama (RIM) iki sıvı bileşenin kalıp içerisine enjekte edildiği ve sıvılar arasındaki kimyasal reaksiyonun katı plastik parçanın oluşmasıyla sonuçlandığı bir süreçtir. Tipik olarak iki sıvının izosiyanat ve polihidrik alkol ya da disklopentadien olduğu poliüretanlar kullanılır. Enjeksiyon ve döngü süreçleri parça boyutu ve kullanılan RIM sistemine göre değişmektedir.

Tipik bir RIM süreci kalıbı birkaç saniye içinde doldurabilir fakat bazı sistemler gecikmeli reaktivite ile tasarlanmaktadır. Böylelikle çok büyük parçalar kalıplanabilmektedir. Çoğu RIM sisteminde kalıplanan parçanın mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi ve plastik sisteminin maliyetinin azaltılması için dolgu malzemeleri (cam elyaf, örgü keçeler, sürekli sıralı keçeler veya doğranmış elyaf) bulunmaktadır. RIM ürünleri, otomotiv (otomotiv tamponları, çamurluklar ve kaportalar) ve inşaat sektörlerinde kullanılmaktadır.

Kütüphanede Arayın
Copyright 2019 EnjeksiyonMakine.com. Tüm Hakları Saklıdır.