Enjeksiyon Makinesi için Doğru Dozajlama Cihazı Nasıl Seçilir ?
Enjeksiyon Makinesi için Doğru Dozajlama Cihazı Nasıl Seçilir ?

Enjeksiyon makinesi için doğru kapasitede dozajlama cihazı seçilirken aşağıdaki verilerin bilinmesi gerekir.

 

- O makinede üretilecek minimum ve maksimum ürün ağırlığının kg/saat cinsinden değeri - kg/saat ,

 

- Dozajlanacak her bir katkı veya boyanın , Ürün ağırlığına bağlı olarak % cinsinden minimum ve maksimum dozaj oranı - % ,

 

- Dozajlanacak her bir katkı veya boyanın (granül, mikrogranül, kırma, sıvı veya toz olmasına bağlı olarak ) dökme yoğunluğu,

 

- Toplam baskı süresi (çevrim zamanı) - saniye

 

- Mal alma süresi - saniye

 

- Enjeksiyon mal alma noktasındaki boğaz flanş ölçüleri

 

- Dozajlanacak malzemenin haznesine otomatik taşınmasının gerekliliği

 

Bu bilgiler dahilinde dozajlama cihazının vida kapasitesi, dozajlanacak malzemenin konulacağı haznenin kapasitesi, dozajlama cihaz boğaz tipi, kontrol paneli gibi detaylar belirlenip cihaz seçilebilir.

 

Dökme Yoğunluğu nedir ?

 

Dökme yoğunluğu, belirli hacime sığan hammaddenin ağırlığıdır. Fiziksel olarak, 1 litre kabın içine konulan hammaddenin kilogram olarak ağırlığıdır. Bu sebeple aynı çeşit olsa dahi granül, kırma, toz şeklindeki malzemeler farklı dökme yoğunluğunda olabilir. Örneğin, granül şeklindeki PET hammaddesinin dökme yoğunluğu 0,85 kg/litre iken kırılmış PET şişe dökme yoğunluğu 0,2 ile 0,35kg/litre arasında değişebilir.

 

Öte yandan, katı haldeki hammaddenin yoğunluğu ile eriyik haldeki yoğunluğu farklıdır. Eriyik hammaddenin yoğunluğu her zaman katı haldeki granül, kırma veya toz formundaki dökme yoğunluğundan fazladır. Çünkü granül, kırma ve toz halde iken hammaddenin arasında hava kalır ve bu da belirli hacimde daha az ağırlıkta hammadde bulunmasına sebep olur. Örneğin, PET granülün dökme yoğunluğu 0,85 kg/litre iken eriyik PET malzemenin yoğunluğu 1,1 ile 1,2kg/litre arasında değişebilir.

 

Plastik işleme makinelerinde hammadde katı formdan eriyik forma geçerek basınç altında içinde hava kalmayacak şekilde şekillendirilir. Bu sebeple, doğru oranda boya ve katkı dozajı için plastik işleme makinesine giren hammaddelerin birim hacimdeki hava hesap dışı tutulmalıdır. Volümetrik dozajlayıcı cihazlar belirli hacimdeki hammaddenin ağırlığını tartamazlar ve bu sebeple her malzeme için tekrar tekrar kalibrasyon yapılmadıkça hammaddenin gerçek ağırlığını ve dolayısı ile ne kadar dozajlandığını bilemezler. Ancak gravimetrik dozajlama cihazları dökme yoğunluğu farklılıklarını bertaraf ederek katkı ve boyanın gerçek ağırlığında dozajlanmasını sağlarlar. 

 

 

DOZAJLAMA ÇEŞİTLERİ :

 

VOLÜMETRİK DOZAJLAMA CİHAZI: Boya (Masterbatch), sıvı, kırma veya toz malzemenin hacimsel olarak dozajlanmasına volümetrik dozajlama denir. Hammaddenin birçok sebeple dökme yoğunluğu değişmesinden dolayı volümetrik dozajlama cihazları her zaman kalibre edilmek zorundadır. Çok hassas olmayan dozajlama uygulamalarında tercih edilirler.

 

GRAVİMETRİK DOZAJLAMA CİHAZI: Sürekli tartım ile yapılan dozajlama anlamına gelir. Hammaddenin dökme yoğunluğu değişmesinden dolayı yaşanan kalite, üretim, renk hatalarını ortadan kaldırmak için malzemenin ağırlığının sürekli tartılarak yapıldığı dozajlama yöntemidir. Çok hassas dozajlama uygulamalarında ve istatistiksel hammadde takibi yapılması amacı ile tercih edilmelidirler.

 

Neden Gravimetrik Dozajlama ?

Maliyet : Gravimetrik dozajlama cihazları 6 ay gibi bir sürede kendi yatırım maliyetini amorti eder. 

 

Kazanç : Fire azalır, üretim hataları azalır, 50% ye varan katkı/boya tasarrufu sağlanır.

 

Kararlılık : Özellikle adım motorlu çalışan gravimetrik dozajlayıcılar her katkı oranında sabit dozaj yaparlar. 

 

Fonksiyon : Load-cell sistemi ile çalışan gravimetrik dozajlayıcılar çok kolay ayarlanır. Ürün gramajı (veya ekstrüder kapasitesi) ve katkı oranı girilmesi yeterlidir. Renk değişimi çok kısa sürede yapılır.

 

Tasarım : Modüler yapıya sahip gravimetrik dozajlayıcılar ile çok farklı kapasitelerde ve şekillerde katkı dozajlaması yapılabilir.

 

Takip : Gravimetrik dozajlayıcılar sürekli tartım yaparak çalıştıklarından vardiya/gün/ay gibi süreçlerde sarfiyat raporu alınabilir.

 

Tasarruf : Garvimetrik dozajlayıcılar sayesinde yüksek oranda geri dönüşüm malzeme kullanılsa dahi homojen ve tasarruflu boya/katkı kullanılır.

 

Dozajlayıcı mı ? Blender mı ?

Dozajlayıcı herhangibir katkı veya boyanın plastik işleme prosesine katılması için tasarlanmıştır. En basit anlamı ile dozajlama cihazı plastik makinesinin ana malzemesinin aktığı haznenin vida boğazı ile birleştiği noktaya özel bir flanş ile bağlanan bir cihazdır. Bu noktada başka katkılar da aynı şekilde dozajlanabilir. Ancak herbiri birbirinden bağımsız olarak dozajlanabilir. 

 

Dozajlama cihazları ana malzeme değişikliklerini takip edemez. Çünkü bünyesinde ana malzemeyi gravimetrik olarak takip eden bir sistem yoktur. Bu sebeple, volümetrik veya gravimetrik tekil dozajlama cihazları harcanan plastik karışımı anlamında herhangi bir garanti vermez. Ancak, örneğin enjeksiyon makine uygulamalarında ana malzeme gramajı kesindir ve hassas dozajlama cihazı seçilirse ana malzeme değişikliğinden kaynaklanan homojenlik problemi yaşanmaz.

 

Blender olarak adlandırılan Gravimetrik Çoklu Dozajlama ve Karıştırma Cihazı ise açıklamasından da anlaşılacağı üzere, bir birçok malzemeyi (ana malzeme dahil..) gravimetrik olarak dozajlayan ve bunları aynı cihaz içinde karıştıran kompleks bir cihazdır. Bir başka deyişle Blender, farklı malzemelerin istenilen oranda hassas olarak dozajlanması ve homojen karıştırılmasını sağlar. Yığın olarak tanımlanan bu karışım içinde bulunan herbir malzeme istenilen oranda karıştırılmış olur. Bu özelliği ile Blender, gerek ana malzeme ve gerekse katkıların yoğunluk ve şekil değişimlerinden kaynaklanan volümetrik hatalardan etkilenmez. Öte yandan, istenilen ağırlıkta yığını işleme makinesinin boğazında herzaman hazır bulundurduğundan plastik işleme makinesinin hız değişimlerinden kesinlikle etkilenmez.

 

Blender kullanımının en büyük avantajı ise kırma hammadde kullanımında kesin çözüm olmasıdır. Kırma hammddesinin engellenemez yoğunluk değişimi sebebi ile özellikle boya katım oranının prensip olarak sürekli değişitirilmesi gerekir. Dozajlama cihazları bunu yapamazlar. Ancak Blender, çalışma prensibi gereği her yığın hazırlamaya başladığında öncelikle kırma malzemeyi tartar. Buna bağlı olarak ana malzeme ve kırma oranını ayarlayarak çok hassas karışım sğalayarak, gereksiz hammadde ve boya kullanımını engeller.

 

Blender kullanmanın diğer bir avantajı ise, plastik işleme makinesinin vida boğazına direk olarak bağlanabileceği gibi bir platform üzerine de monte edilerek makine yanında veya merkezi olarak kullanılabilme özelliğidir.

Kütüphanede Arayın
Copyright 2019 EnjeksiyonMakine.com. Tüm Hakları Saklıdır.